• TRÀ XANH TÂN CƯƠNG ĐẬM ĐÀ TRONG TỪNG VỊ ĐẮNG

VIDEO

Công ty CP chè Hoàng Bình

  • Địa chỉ :
    Xóm Gò Móc, Quyết Thắng, Thành Phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
  • Mã số VietGAP :
    VietGAP-TT-13-03-19-0001
  • Số điện thoại:
    02803746433
2018 Copyright Công Ty CP Chè Hoàng Bình