Hợp tác

Công ty CP chè Hoàng Bình

  • Địa chỉ :

    Đường Tố Hữu, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên

  • Mã số VietGAP :
    VietGAP-TT-13-03-19-0001
  • Số điện thoại:

    02083746433

2018 Copyright Công Ty CP Chè Hoàng Bình
Chukwuma Okorafor Authentic Jersey Josh Reynolds Authentic Jersey